BLZ Buchenfeld i Partnerzy Spółka Partnerska

01

Dziedziny naszych zainteresowań

02

Historia Spółki

04
Zawiązanie Spółki
Wpis do Rejestru
Zmiana nazwy
Reorganizacja spółki
Nowy oddział
Nowy Partner
Zmiana siedziby
Zawiązanie Spółki przez Partnerów: r.pr. dr hab. Grzegorza Żmija, r.pr. dr Arkadiusza Buchenfelda, r.pr. Mirabellę Luszawską oraz r.pr. Katarzynę Hul
Wpis Spółki do Rejestru Przedsiębiorców KRS
(formalne powstanie Spółki)
Spółka działa pod firmą:
BLZ Żmij i Partnerzy Radcowie Prawni
Partner Grzegorz Żmij
występuje ze Spółki
Nowa nazwa: BLZ Buchenfeld
i Partnerzy Radcowie Prawni
Zostaje utworzony oddział Spółki w Piekarach Śląskich
r.pr. Magdalena Mastalerz przystępuje do spółki w charakterze Partnera
Siedziba spółki zostaje przeniesiona do Piekar Śląskich

17 grudnia 2007
18 lutego 2008
27 stycznia 2009
31 grudnia 2016
grudzień 2016
1 stycznia 2017
30 sierpnia 2019

Partnerzy

BLZ

Dr Arkadiusz Buchenfeld

Partner, Radca Prawny

Mirabella Luszawska

Partner, Radca Prawny

Katarzyna Hul

Partner, Radca Prawny

Magdalena Mastalerz

Partner, Radca Prawny