Kancelaria BLZ Żmij i Partnerzy Radcowie Prawni łączy nazwiska trojga radców prawnych, którzy wspólnie zdawali egzamin radcowski i składali ślubowanie w 2002 roku: dr Arkadiusza Buchenfelda, Mirabelli Luszawskiej i dr Grzegorza Żmija. Do grona partnerów przy założeniu spółki dołączyła Katarzyna Hul.

Kancelaria BLZ Żmij i Partnerzy Radcowie Prawni oferuje pomoc prawną dla przedsiębiorców, klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Wysoka jakość świadczonych przez spółkę usług prawniczych znajduje oparcie w rozległej wiedzy, różnorodnych umiejętnościach oraz bogatym doświadczeniu zawodowym działających w spółce partnerów.

Atutami, wyróżniającymi nas na rynku usług prawniczych, są:

pogłębione przygotowanie teoretyczne, potwierdzone uzyskaniem przez dwóch partnerów stopni naukowych doktora nauk prawnych z zakresu prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego,
sprawdzone umiejętności prowadzenia krajowych i międzynarodowych arbitraży i mediacji,
bogate doświadczenie procesowe, udokumentowane licznymi orzeczeniami sądowymi korzystnymi dla klientów,
możliwość prowadzenia obsługi prawnej, w tym reprezentowania stron w procesach lub negocjacjach w językach obcych,
udzielanie pomocy prawnej przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności z uwzględnieniem istniejącej kultury organizacyjnej firmy i wypracowanych w niej rozwiązań biznesowych, a także przy reorganizacji przedsiębiorstwa, przeprowadzeniu fuzji czy innej, kompleksowej zmiany,
liczne kontakty i współpraca z renomowanymi prawnikami krajowymi i zagranicznymi.

Podstawowy zakres usług Kancelarii obejmuje pomoc w dokonywaniu wykładni i zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa. W procesie tym wspieramy się również stanowiskiem doświadczonych komentatorów, orzecznictwem sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Świadcząc usługi pomocy prawnej kierujemy się nie tylko literą obowiązującego prawa, ale również zasadami etyki zawodowej, wypracowanymi przez organy samorządu zawodowego, zaś w każdym myśleniu czy działaniu - przede wszystkim elementarnymi zasadami moralnymi, stanowiącymi korzenie europejskiej kultury.

Gwarantujemy zachowanie pełnej tajemnicy wszelkich powierzonych nam informacji poufnych oraz nieznanych publicznie, zgodnie ze standardami tajemnicy zawodowej radców prawnych. 
  Wykonanie DS Studio | 2008