Kancelari BLZ Buchenfeld i Partnerzy Radcowie Prawni tworz dr Arkadiusz Buchenfeld, Mirabella Luszawska i Katarzyna Hul. Kancelaria oferuje pomoc prawn dla przedsibiorcw, klientw instytucjonalnych i indywidualnych. Wysoka jako wiadczonych przez spk usug prawniczych znajduje oparcie w rozlegej wiedzy, rnorodnych umiejtnociach oraz bogatym dowiadczeniu zawodowym dziaajcych w spce partnerw.

Atutami, wyrniajcymi nas na rynku usug prawniczych, s:

pogbione przygotowanie teoretyczne, potwierdzone uzyskaniem przez dwch partnerw stopni naukowych doktora nauk prawnych z zakresu prawa cywilnego i prawa prywatnego midzynarodowego,
sprawdzone umiejtnoci prowadzenia krajowych i midzynarodowych arbitray i mediacji,
bogate dowiadczenie procesowe, udokumentowane licznymi orzeczeniami sdowymi korzystnymi dla klientw,
moliwo prowadzenia obsugi prawnej, w tym reprezentowania stron w procesach lub negocjacjach w jzykach obcych,
udzielanie pomocy prawnej przedsibiorcom w ich biecej dziaalnoci z uwzgldnieniem istniejcej kultury organizacyjnej firmy i wypracowanych w niej rozwiza biznesowych, a take przy reorganizacji przedsibiorstwa, przeprowadzeniu fuzji czy innej, kompleksowej zmiany,
liczne kontakty i wsppraca z renomowanymi prawnikami krajowymi i zagranicznymi.

Podstawowy zakres usug Kancelarii obejmuje pomoc w dokonywaniu wykadni i zastosowaniu obowizujcych przepisw prawa. W procesie tym wspieramy si rwnie stanowiskiem dowiadczonych komentatorw, orzecznictwem sdw powszechnych, administracyjnych, Sdu Najwyszego, Trybunau Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci.

wiadczc usugi pomocy prawnej kierujemy si nie tylko liter obowizujcego prawa, ale rwnie zasadami etyki zawodowej, wypracowanymi przez organy samorzdu zawodowego, za w kadym myleniu czy dziaaniu - przede wszystkim elementarnymi zasadami moralnymi, stanowicymi korzenie europejskiej kultury.

Gwarantujemy zachowanie penej tajemnicy wszelkich powierzonych nam informacji poufnych oraz nieznanych publicznie, zgodnie ze standardami tajemnicy zawodowej radcw prawnych. 
  Wykonanie DS Studio | 2008